Zadzwoń do nas: 795 490 906

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

               Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

               Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma REHA- DOM Łukasz Matuszczyk z siedzibą w Chróścicach przy ul. Augusta Kośnego nr 19a.

              
              Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
art. 6 ust. 1b oraz 1 RODO i jest niezbędne w celu:

  • wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy,
  • wykonania ciążących na REHA-DOM Łukasz Matuszczyk obowiązków prawnych, związanych m.in. z wystawianiem i przechowywaniem faktur oraz innych dokumentów księgowych, udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami prawa czy udzielaniem informacji, do którego Administrator zobowiązany jest na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

               Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest m.in. prawidłowe wykonanie umowy łączącej go z Panem/Panią, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.

               Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do wykonania usługi oraz przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, który może być różny w zależności od rodzaju usługi a regulowany jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

               W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi na Administratorze danych obowiązkami prawnymi, Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

               Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

              
               Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

               Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, a w przypadku osoby niepełnoletniej imię i nazwisko opiekuna prawnego jest wymogiem ustawowym, natomiast podanie danych takich jak numer telefonu jest warunkiem zawarcia umowy, umożliwiającym jej prawidłowe wykonanie. Brak podania danych osobowych takich jak numer telefonu będzie skutkował narażeniem pacjenta na niepoinformowanie go o istotnych, możliwych do wystąpienia, warunkach dotyczących m.in. zmiany terminu wizyty.

 

Niezbędnymi danymi do wystawienia faktury na osobę prywatną są: imię i nazwisko oraz adres – jest to w wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail), numeru PESEL jest dobrowolne i może posłużyć nam wyłącznie do ewentualnego kontaktu w sprawie wystawionej faktury.

 

               Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w tym podmiotom zajmującym się księgowością REHA- DOM czy urzędom, na ich wezwanie.

               Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie łączących ich z Administratorem umów o przetwarzanie danych osobowych i w zakresie niezbędnym, w tych umowach określonym.  

 

               Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Bony upominkowe

Proponujemy zakup bonów upominkowych dla Państwa bliskich i znajomych. Są to bony otwarte na dowolną kwotę lub na konkretnie wybrany zabieg/zabiegi.

Jest to doskonały pomysł na upominek, ponieważ obdarowana nim osoba może sama dokonać wyboru, z jakiego zabiegu chce skorzystać. Bon upominkowy to również wspaniały pomysł na prezent w ostatniej chwili i świetny wybór dla wszystkich, którzy mają problemy z pomysłem na prezent.

Bony do nabycia w gabinecie.

Certyfikat Firma Godna Zaufania

Nasza siedziba

 

Gabinet rehabilitacyjny mieści się

przy ulicy Namysłowskiej 44

w Dobrzeniu Wielkim.

Zapraszmy w godzinach:
pn-czw 7:00-19:00, pt. 7:00-18:00

Kontakt:

Łukasz Matuszczyk - właściciel, fizjoterapeuta

Michał Wąs - fizjoterapeuta

Patryk Kołodziej - fizjoterapeuta

Marta Kłodzińska - fizjoterapeuta

telefon: 795 490 906

Akceptujemy następujące metody płatności: